info@stichtingacc.nl 033 887 62 96

’t Middelpunt

Wijkcentrum ’t Middelpunt heeft een onmisbare sociale functie voor de Amersfoortse wijken Zielhorst, Schothorst en Kattenbroek. Ook biedt het centrum uitstekende huisvesting aan instanties met een maatschappelijke of culturele doelstelling. De stichting ACC beheert het wijkcentrum op zodanige wijze dat ’t Middelpunt maximaal toegankelijk is en blijft voor bewonersgroepen uit de omliggende wijken om het te gebruiken als ontmoetings- en activiteitencentrum. De maatschappelijke instanties, die gebruik maken van het centrum, kunnen rekenen op alle benodigde faciliteiten.

De stichting ACC wil gebruikers van het centrum zo veel mogelijk betrekken bij het doen vervullen van de sociale functie van het wijkcentrum. In nauwe samenwerking tussen ACC en ’t Middelpunt worden ondermeer de ter beschikking te stellen faciliteiten van het centrum vastgesteld.